Fujitsu

FUJITSU 09KETA-B DESIGN INVERTER

910,81

ASYG09KETA-B / AOYG09ETA

a++ energetska klasaSnaga u hlađenju: 2,5 kW SEER: 7.40 Energetski razred u hlađenju: A ++ a+ energetska klasaSnaga u grijanju: 2,8 kW SCOP: 4.10 Energetski razred u grijanju: A + Za prostor od 15 do 25m2

FUJITSU 09KGTB ADVANCE INVERTER

946,64

ASYG09KGTB / AOYG09KGCA

a+++ energetska klasaSnaga u hlađenju: 2,5 kW SEER: 8.50 Energetski razred u hlađenju: A +++ a+++ energetska klasaSnaga u grijanju: 2,8 kW SCOP: 5.10 Energetski razred u grijanju: A +++ Za prostor od 15 do 25m2

FUJITSU 09KMCC SUPER ECO INVERTER

771,95

ASYG09KMCC / AOYG09KMCC

a++ energetska klasaSnaga u hlađenju: 2,5 kW SEER: 7.40 Energetski razred u hlađenju: A ++ a+ energetska klasaSnaga u grijanju: 2,8 kW SCOP: 4.10 Energetski razred u grijanju: A + Za prostor od 15 do 25m2

FUJITSU 09KPCA STANDARD ECO INVERTER

570,38

ASYG09KPCA / AOYG09KPCA

a++ energetska klasaSnaga u hlađenju: 2,5 kW SEER: 6.70 Energetski razred u hlađenju: A ++ a+ energetska klasaSnaga u grijanju: 2,8 kW SCOP: 4.00 Energetski razred u grijanju: A + Za prostor od 15 do 25m2

FUJITSU 12KETA-B DESIGN INVERTER

1.033,25

ASYG12KETA-B / AOYG12ETA

a++ energetska klasaSnaga u hlađenju: 3,4 kW SEER: 7.30 Energetski razred u hlađenju: A ++ a+ energetska klasaSnaga u grijanju: 4,2 kW SCOP: 4.40 Energetski razred u grijanju: A + Za prostor od 25 do 35m2

FUJITSU 12KGTB ADVANCE INVERTER

1.097,45

ASYG12KGTB / AOYG12KGCA

a+++ energetska klasaSnaga u hlađenju: 3,4 kW SEER: 8.51 Energetski razred u hlađenju: A +++ a+++ energetska klasaSnaga u grijanju: 4,0 kW SCOP: 5.10 Energetski razred u grijanju: A +++ Za prostor od 25 do 35m2

FUJITSU 12KMCC SUPER ECO INVERTER

879,45

ASYG12KMCC / AOYG12KMCC

a++ energetska klasaSnaga u hlađenju: 3,4 kW SEER: 7.30 Energetski razred u hlađenju: A ++ a+ energetska klasaSnaga u grijanju: 4,0 kW SCOP: 4.40 Energetski razred u grijanju: A + Za prostor od 25 do 35m2

FUJITSU 12KPCA STANDARD ECO INVERTER

640,56

ASYG12KPCA / AOYG12KPCA

a++ energetska klasaSnaga u hlađenju: 3,4 kW SEER: 6.30 Energetski razred u hlađenju: A ++ a+ energetska klasaSnaga u grijanju: 3,8 kW SCOP: 4.00 Energetski razred u grijanju: A + Za prostor od 25 do 35m2

FUJITSU 14KGTB ADVANCE INVERTER

1.346,80

ASYG14KGTB / AOYG14KGCA

a++ energetska klasaSnaga u hlađenju: 4,2 kW SEER: 7.11 Energetski razred u hlađenju: A ++ a+ energetska klasaSnaga u grijanju: 5,4 kW SCOP: 4.31 Energetski razred u grijanju: A + Za prostor od 35 do 45m2

FUJITSU 14KMCC SUPER ECO INVERTER

1.190,00

ASYG14KMCC / AOYG14KMCC

a++ energetska klasaSnaga u hlađenju: 4,2 kW SEER: 6.90 Energetski razred u hlađenju: A ++ a+ energetska klasaSnaga u grijanju: 5,4 kW SCOP: 4.10 Energetski razred u grijanju: A + Za prostor od 35 do 45m2

FUJITSU 18KMTA SUPER ECO INVERTER

1.603,63

ASYG18KMTA / AOYG18KMTA

a++ energetska klasaSnaga u hlađenju: 5,2 kW SEER: 7.70 Energetski razred u hlađenju: A ++ a+ energetska klasaSnaga u grijanju: 6,3 kW SCOP: 4.56 Energetski razred u grijanju: A + Za prostor od 45 do 55m2