aurora 9

AURORA US 9kW

3.290,00
Hermetički zatvorena peć sa potpunom keramičkom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak.
PRIBOR:
Connection box WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

AURORA US 9kW KANALNA

3.497,00
Hermetički zatvorena peć sa metalnom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak. AIR PRO 2 - Jedan dodatni neovisni ventilator , do 14m kanalne distribucije toplog zraka.
PRIBOR:
Connection box WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu