anna-us

ANNA US 12kW

0,00
Hermetički zatvorena peć sa potpunom keramičkom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak.
CERTIFIKATI:
    
PRIBOR:
Connection box WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

ANNA US 12kW KANALNA

0,00
Hermetički zatvorena peć sa kanalnom distribucijom zraka. Peć sa potpunom keramičkom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak. AIR PRO 2 - Jedan dodatni neovisni ventilator , do 14m kanalne distribucije toplog zraka.
PRIBOR:

Connection box

WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

ANNA US 9kW

0,00
Hermetički zatvorena peć sa potpunom keramičkom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak.
PRIBOR:

Connection box

WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

ANNA US 9kW KANALNA

0,00
Hermetički zatvorena peć sa kanalnom distribucijom zraka. Peć sa potpunom keramičkom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak. AIR PRO 2 - Jedan dodatni neovisni ventilator , do 14m kanalne distribucije toplog zraka.
PRIBOR:

Connection box

WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu