9 kW

ANNA 9kW

3.029,00
Hermetički zatvorena peć sa potpunom keramičkom oblogom.
CERTIFIKATI:
    
PRIBOR:
Connection box WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

ANNA 9kW KANALNA

0,00
Hermetički zatvorena peć sa kanalnom distribucijom zraka. Peć sa potpunom keramičkom oblogom. AIR PRO 2 - Jedan dodatni neovisni ventilator , do 14m kanalne distribucije toplog zraka.
CERTIFIKATI:
   
PRIBOR:
CONNECTION BOX WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

ANNA US 9kW

0,00
Hermetički zatvorena peć sa potpunom keramičkom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak.
PRIBOR:

Connection box

WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

ANNA US 9kW KANALNA

0,00
Hermetički zatvorena peć sa kanalnom distribucijom zraka. Peć sa potpunom keramičkom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak. AIR PRO 2 - Jedan dodatni neovisni ventilator , do 14m kanalne distribucije toplog zraka.
PRIBOR:

Connection box

WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

AURORA US 9kW

3.290,00
Hermetički zatvorena peć sa potpunom keramičkom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak.
PRIBOR:
Connection box WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

AURORA US 9kW KANALNA

3.497,00
Hermetički zatvorena peć sa metalnom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak. AIR PRO 2 - Jedan dodatni neovisni ventilator , do 14m kanalne distribucije toplog zraka.
PRIBOR:
Connection box WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

BEATRICE 9kW

3.740,00
Hermetički zatvorena peć sa gornjim koaksijalnim izvodom dimnjaka. Velika dvostruka staklena vrata.
CERTIFIKATI:
    
PRIBOR:
Connection box WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu