12kW

ALLEGRO 12kW KANALNA

23.250,00
Hermetički zatvorena peć sa kanalnom distribucijom zraka. Crna obloga od obojanog čeličnog lima sa kromiranim umetcima i velikim staklenim vratima. Dva dodatna neovisna ventilatora, na svaki se može spojiti do 14m kanalnih cijevi za distribuciju toplog zraka.
CERTIFIKATI:
   
PRIBOR:
CONNECTION BOX WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu  

ANDRES 12kW KANALNA

23.400,0025.275,00
Hermetički zatvorena peć sa kanalnom distribucijom zraka. Metalna konstrukcija sa oblogom od obojanog čeličnog lima. Dva dodatna neovisna ventilatora, na svaki se može spojiti do 14m kanalnih cijevi za distribuciju toplog zraka.
CERTIFIKATI:
   
PRIBOR:
CONNECTION BOX WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

ANNA 12kW

24.375,00
Hermetički zatvorena peć sa potpunom keramičkom oblogom.
CERTIFIKATI:
    
PRIBOR:
Connection box WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

ANNA 12kW KANALNA

26.600,00
Hermetički zatvorena peć sa kanalnom distribucijom zraka. Peć sa potpunom keramičkom oblogom. 12kW AIR PRO 3 - Dva dodatna neovisna ventilatora, na svaki se može spojiti do 14m kanalnih cijevi za distribuciju toplog zraka. Ukupno do 28m.
CERTIFIKATI:
   
PRIBOR:
CONNECTION BOX WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

ANNA US 12kW

0,00
Hermetički zatvorena peć sa potpunom keramičkom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak.
CERTIFIKATI:
    
PRIBOR:
Connection box WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

ANNA US 12kW KANALNA

0,00
Hermetički zatvorena peć sa kanalnom distribucijom zraka. Peć sa potpunom keramičkom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak. AIR PRO 2 - Jedan dodatni neovisni ventilator , do 14m kanalne distribucije toplog zraka.
PRIBOR:

Connection box

WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu

AURORA US 12kW

3.357,00
Hermetički zatvorena peć sa potpunom keramičkom oblogom. Okomiti koaksijalni dimovodni priključak.
PRIBOR:
Connection box WiFi modul za upravljanje sa peći putem aplikacije na pametnom telefonu